A A A

Regulamin udostępniania sprzętu narciarskiego klientom szkoły narciarskiej

 

 

Regulamin udostępniania sprzętu narciarskiego klientom szkoły narciarskiej Azymut Extreme

 

  1. Klient wypożyczalni zwany dalej Wypożyczającym korzysta z usług wypożyczalni na określonych zasadach.
  2. Sprzęt narciarski udostępniany jest za opłatą
  3. Sprzęt narciarski i snowboardowy wypożyczany jest dla uczniów-klientów szkoły narciarskiej Azymut Extreme
  4. Wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego poza lekcjami narciarskimi możliwe jest tylko w przypadku braku rezerwacji lekcji szkoły narciarskiej
  5. Sprzęt narciarski oraz snowboardowy można wypożyczać tylko osobie, która osobiście przyjdzie do wypożyczalni i okaże dokument tożsamości.
  6. W sytuacji, gdy dokument budzi podejrzenie pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu.
  7. Od osób wypożyczających sprzęt pobiera się kaucję lub zastaw wartościowy. W przypadku braku pieniędzy lub zastawu wartościowego Wypożyczający może zdeponować dokument stwierdzające jego tożsamość. Kaucja lub zastaw wartościowy musi stanowić nie mniej niż równowartość wypożyczanego sprzętu. Zastaw (tj. kaucja, zastaw wartościowy lub dokument) są zdeponowane i zwrócone po oddaniu sprzętu w niezmienionym stanie.
  8. Wysokość opłat za wypożyczenie sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego dostępna jest w odrębnym cenniku.
  9. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić do godziny 20.30.

Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, za jego zniszczenie lub zgubienie

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com